Audi 'NO HOLES' License Plate Kit 

A4/S4(B6, B7, B8)


  A5/S5                                                                           A6/S6(C7)

A7                                                                             R8


             TT (MK1)                                                                A3/S3 (2nd Gen)                           

                                     Optional Offset Brackets


 
Audi A4/S4 2002-2005 (B6) 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi A4/S4 2006-2008 (B7) 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi A4/S4 (09+ B8), A5/S5  'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi A6/S6 2002-2004 (C5) 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi A6/S6 2005+ (C6/C7) 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi A7/S7 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi TT (2006 and Older / MK1) 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi TT (2007 and Newer / MK2) 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi A3/S3 (2nd Gen Up to 2014) 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi A3 (**New / 3rd Gen 2014+) 'NO HOLES' LPB Kit $79.95
Audi R8 'NO HOLES' LPB Kit $89.95
OFFSET1 Right Bracket Only $9.95
OFFSET3 Left Bracket Only $9.95